Welkom bij beursprof.nl, advies voor de belegger!

pdfDownload hier de proefeditie van onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

Disclaimer
Beursprof.nl heeft geen inzage in uw beleggingsportefeuille en/of beleggersprofiel. U maakt uw eigen afweging om het advies al dan niet op te volgen. De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en/of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit advies. Beursprof.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van verkregen informatie. Beursprof.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan, als gevolg van technische storingen of dat de service van Beursprof.nl om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar of bereikbaar is. Zie verder onze gebruiksvoorwaarden website.