Welkom bij beursprof.nl, advies voor de belegger!

De BeursProf nieuwsbriefservice is een initiatief van een groep enthousiaste academici met passie voor de beurs en beleggen.Sinds 2008 zijn wij actief via o.a. de website ShareHoldersUnite. Wij brengen hier koopwaardige aandelen onder uw aandacht, onze voorkeur gaat uit naar de Amerikaanse aandelenmarkt aangezien daar het grootste handelsvolume plaatsvindt.

Elke maand, geeft Beursprof haar visie op de markt en bespreekt daarbij bepaalde korte of lange termijn trends in de markt. Ons doel is om onze lezers te ondersteunen en op weg te helpen bij nemen van juiste beleggingskeuzes. Vanaf 2014 bieden wij onze service gratis aan, aan klanten van LYNX Online Beleggen.

De nieuwsbrief wordt geschreven in een eenvoudig te lezen stijl, welke door iedere belegger te begrijpen is. Wanneer we aanbevelingen gegeven, vermelden we altijd de naam en het ticker symbool van het desbetreffende aandeel. In deze nieuwsbrief zullen we over het algemeen één aandeel uitvoerig beschouwen en andere aandelen in een verkorte vorm.